اجاره کردن اعدام کاربران خبر چند رسانه ای

اجاره کردن: اعدام کاربران خبر چند رسانه ای

تصادف وحشتناک اتوبوس با تانکر نفت در سنندج

ساعت 10دقیقه بامداد امروز در تصادف اتوبوس با تانکر حامل نفت در سنندج دست کم 13 نفر کشته شدند. شاهدان عینی گزارش کرده اند که این برخورد به علت عمل نکردن ت..

ادامه مطلب

گسترش صدها کیلومتری لکه نفتی سانچی و نگرانی‌های ناشی از آن / رویترز

بدترین نشت نفت به دریا طی چند دهه اخیر، در حال گسترش صدها کیلومتری در شرق دریای چین است. رویترز: گسترش صدها کیلومتری لکه نفتی سانچی و نگرا..

ادامه مطلب